ประชาสัมพันธ์

Author Archives: admin

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ตำบลโขมงมีพื้นที่ป่าชายเลน  2,000  ไร่ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   สภาพของป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์น้ำชุกชุม ทำให้ชาวบ้าน มีรายได้จากการหาสัตว์น้ำจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม Read More »

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

1. การแข่งเรือหางยาว ถือเป็นงานประเพณีที่มีมานานแล้ว โดยจะจัดให้มีทุกปีซึ่งเรือหางยาวที่นำมาแข่งขันบางครั้งก็เป็นเรือหางยาว จากจังหวัดอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเช่นกัน  บริเวณที่จัดการแข่งขันเรือหางยาวคือ  ลำคลองหน้าวัดโขมง  ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนในตำบล Read More »

ประวัติและความหมายตราสัญลักษณ์

ตรา อบต. ตรงกลาง เป็นรูปดอกโขมง กล่าว กันว่าในอดีตตำบลตำบลโขมงเป็นท้องทุ่งกว้างเต็มไปด้วยต้นโขมงงอกอยู่ทั่ว บริเวณเวลาออกดอกมองเห็นแลขาวไปทั่วทุ่ง ซึ่งลักษณะของ ดอกโขมง  ดอกสีขาว   ก้านสีเขียว  เป็นที่มาของสีประจำตำบล (เขียว ขาว) Read More »

ประวัติ อบต.โขมง

“ ตำบลโขมง ”  เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีท่าเรือ สะดวกในการคมนาคมติดต่อค้าขายโดยมีคลองวังโตนดเป็นเส้นทางสำคัญ ในอดีตได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ  เมื่อ พ.ศ. 2440 – 2443 เรียกว่า  “อำเภอโขมง” ที่ว่าการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด  เพราะมีชัยภูมิที่ดี อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ  เรือใบหรือเรือสำเภาขนาดใหญ่ เดินทางเข้าออกได้โดยสะดวก ต่อมาการคมนาคมเปลี่ยนไป จึงย้ายที่ว่าการไปยังเขาพลอยแหวน ก่อนที่จะย้ายมาตั้งที่ อำเภอท่าใหม่ในปัจจุบัน ในระหว่างที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโขมง 3 ท่าน ดังนี้ 1) หลวงพรมสุภาแพ่ง          พ.ศ. 2440 – 2541 2) หลวงรัตนานครคลัง        พ.ศ. 2441 – 2442 3) หลวงศรีรองเมือง            พ.ศ. 2442 – 2443     ตำบลโขมง ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes