ประชาสัมพันธ์

Author Archives: admin

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมถนนสาย ม.บูรพา

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมถนนสายม.บูรพา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงพ ร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนร่วมกันเก็บขยะริมถนนสาย ม.บูรพา Read More »

กิจกรรมอำนวยความสะดวกและให้บริการมอบเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ปี 2561

กิจกรรมอำนวยความสะดวกและให้บริการมอบเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ปี 2561 Read More »

กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes