ประชาสัมพันธ์

Author Archives: admin

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีและโรงเรียนวัดโขมง  จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes