ประชาสัมพันธ์

คำขวัญประจำตำบลโขมง

“ ท่านพ่อหนุนเลื่องชื่อ เลื่องลือรำสวด ที่อวดได้ระกำหวาน เล่าขานอำเภอเก่า ดอกบานขาวชื่อโขมง ”

ss 2557-09-07 at 10.19.05 ss 2557-09-07 at 10.19.12

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes