ประชาสัมพันธ์

Daily Archives: October 9, 2021

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.โขมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.โขมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes