การติดต่อราชการสำนักปลัด

งานบริการ

  • บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค
  • บริการช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้
  • บริการแจ้งเหตุสาธารณภัย
  • บริการรับเรื่องร้องทุกข์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • บริการ Internet ตำบล  ระบบความเร็วสูง IP Star
  • บริการข้อมูลเกี่ยวกับตำบลโขมง

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  • ยื่นคำขอรับบริการด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

Leave a Reply