การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566