ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาวินฟาร์มเกษตรอินทรีย์  หมู่ 6  ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี          

Read More »

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมจักสาน

หมู่ 4 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี          

Read More »

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กองทุนและธุรกิจชุมชน (ระกำแก้ว-ระกำผง)

กลุ่มแม่บ้านเสม็ดโพธิ์ ผลิตระกำแก้ว-ระกำผง  หมู่ 5 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี      

Read More »