ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายข้าง อบต.โขมง-สวนสาธารณะ หมู่ 5
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ถนนสายชลประทาน-อนามัย หมู่ 1

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes