ประชาสัมพันธ์

Monthly Archives: November 2022

ประกาศการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

กิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโขมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และฝ่ายปกครองตำบลโขมง ดำเนินการกิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโขมง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน 100% ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อร่วมกันลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes