ประชาสัมพันธ์

Author Archives: Khamong

ประกาศการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

กิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโขมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และฝ่ายปกครองตำบลโขมง ดำเนินการกิจกรรม Kick Off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโขมง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน 100% ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อร่วมกันลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน Read More »

ร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก : Handwashing Day

วันล้างมือโลก : Handwashing Day สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก : Handwashing Day เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ขอร่วมรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือ Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา) Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 Read More »

กิจกรรมมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ม.4, ม.5 และ ม.6)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง มอบหมายให้นายกำจาย ประกอบทรัพย์ รองนายกฯ ร่วมกับ ส.อบต. ม.4, ม.5, ม.6 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ม.4, ม.5, ม.6 และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโขมง ม.4, ม.5 และ ม.6 Read More »

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ม.1, ม.2 และ ม.3)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง มอบหมายให้นางปราณี รสฟุ้ง รองนายกฯ ร่วมกับ ส.อบต. ม.1, ม.2, ม.3 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ม.1, ม.2, ม.3 และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโขมง ม.1, ม.2 และ ม.3 Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes