ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม

1.ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ44-005 สายพัฒนาประชาอุทิศ หมู่ที่ 1

2.ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ44-002 สายสะพานยาว หมู่ที่ 2 บ้านโขมงบนและหมู่ที่ 3 บ้านพงเผลว

3.รายละเอียดแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes