ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »

ประกาศรับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง 🌿 ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดโขมง ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดร้องเพลง ใบรับสมัครประกวดร้องเพลง Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

ประกาศกำหนดวันสอบเปลี่ยนสายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบเปลี่ยนสายงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่1(14 ก.พ.61 ) รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 วันที่ 21 มิ.ย.61 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 61 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่1 10ส.ค.61 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่2วัน15 ส.ค.61 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่3 24 ส.ค.61 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่1วันที่ 26 ก.ย.61 Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes