ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง Read More »

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม

1.ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ44-005 สายพัฒนาประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 2.ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ44-002 สายสะพานยาว หมู่ที่ 2 บ้านโขมงบนและหมู่ที่ 3 บ้านพงเผลว 3.รายละเอียดแผนจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes