ประชาสัมพันธ์

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เนื่องจากระกำเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลโขมง เมื่อผลผลิตราคาตกต่ำ กลุ่มแม่บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี หมู่ 5 ตำบลโขมง ได้รวมกลุ่มเพื่อนำระกำมาแปรรูปเป็น ระกำแก้ว ระกำแก้ว เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของตำบลโขมง

ss 2557-09-07 at 09.14.41 ss 2557-09-07 at 09.14.54 ss 2557-09-07 at 09.17.35 ss 2557-09-07 at 09.17.54

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes