ประวัติและความหมายตราสัญลักษณ์

logo

ตรา อบต. ตรงกลาง เป็นรูปดอกโขมง

กล่าว กันว่าในอดีตตำบลตำบลโขมงเป็นท้องทุ่งกว้างเต็มไปด้วยต้นโขมงงอกอยู่ทั่ว บริเวณเวลาออกดอกมองเห็นแลขาวไปทั่วทุ่ง ซึ่งลักษณะของ ดอกโขมง  ดอกสีขาว   ก้านสีเขียว  เป็นที่มาของสีประจำตำบล (เขียว ขาว)

Leave a Reply