ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566