ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี และโรงเรียนวัดโขมง
จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes